Obec Nová Říše - Elektronická podatelna

Orientační navigace:

Diskuzní fórum, návštěvní kniha, mapa www stránek, vyhledávání
Elektronická podatelna
položky označené * musí být vyplněny


Dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Nová Říše následující informace:
Adresa elektronické podatelny
Adresa naší elektronické podatelny je podatelna@novarise.cz. Využít můžete také formulář na adrese http://www.podatelna.novarise.cz (viz výše).
Kontaktní údaje pro příjímání datových zpráv na datových nosičích
Podání v elektronické formě lze také předat přímo na Obecním úřadě Nová Říše, Náměstí 40, na disketách nebo na CD-ROM a to osobám k tomu určeným (viz níže).
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu pouze na výslovnou žádost odesílatele.

Součástní potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu je:
  • zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka městského úřadu
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena.
Potvrzení o příjmu datové zprávy učiněné na datovém nosiči bude probíhat při předání datového nosiče, kdy bude vystaveno potvrzení o přijetí, a to na počkání. Datový nosič musí být popsán a podepsán.
Technické parametry datových zpráv
Elektronická podatelna je schopna přijmout datové zprávy ve formátu *.doc, *.xls, *.txt, *.rtf, *.jpg, *.pdf, případně další běžně používané formáty. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám bude sděleno, zda je daný formát akceptovatelný. Celková maximální velikost datových zpráv by neměla přesáhnout 20 MB (velikost se nevztahuje na podání na datových nosičích).
Postup v případě zjištění škodlivého kódu, nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění výše uvedených důvodů.
Dotazy týkající se provozu el. podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@novarise.cz případně můžete využít formulář (viz výše), nebo na poštovní adresu obecního úřadu.
Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů
Zaměstnanci pověření přejímáním datových zpráv na datových nosičích
Seznam právních předpisů, podle kterých činit právní úkony v elektronické podobě
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany, sdělení či zprávy, nabídky činností apod. K těmto účelům je určen e-mail: obecniurad@novarise.cz
Deutsch Version    English Version
© 2006 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi | Prohlášení o přístupnosti